กราบนมัสการสักการะขอพรปีใหม่
ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี)

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคงคาราม นำทีมโดย นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม เข้ากราบนมัสการสักการะขอพรปีใหม่ ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวรกิจได้เมตตาให้พรปีใหม่และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่
การงาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีต่อไป
ณ วัดคงคารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


จัดทำโดย : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ขอขอบคุณภาพและรายละเอียดข่าวจากโรงเรียนคงคาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี