การคัดเลือก “ครูดี ในดวงใจ”

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ครูดี ในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ให้ได้รับรางวัลครูดี ในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี