การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือประชาาสัมพันธ์กิจกรรมเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่าย เทิดพระคุณแม่เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพระพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้