การตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนประจำปี การศึกษา 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานศึกษาธิการภาค 4
ร่วมติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี