การทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ CEFR

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ทั้งนี้ ศูนย์ HCEC รร.บ้านลาดวิทยาได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 – A2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วย อำเภอบ้านลาด อำเภอแก่งกระจาน อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก รร.บ้านลาดวิทยา