การนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนวชิรากร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนวชิรากร พร้อมด้วย คณะกรรมการการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนวชิรากร เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา และด้านอื่นแก่ผู้จัดการศึกษา โดยมี นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
ณ ศูนย์การเรียนวชิรากร จังหวัดเพชรบุรี (วัดข่อย)

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณภาพจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี