การประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.สพม.พบ.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างทุกท่าน พร้อมนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี