การประชุมทางไกล (Video Conference) กับสพฐ.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมทางไกล (Video Conference) กับสพฐ.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี