การประชุมปฎิบัติการยกร่างแนวทางป้องกัน และแก้ไขการล้อ กลั่นแกล้งรังแก ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุมปฎิบัติการยกร่างแนวทางป้องกันและแก้ไขการล้อ กลั่นแกล้งรังแก ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น (BULLY) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ และคณะทำงานดำเนินโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีมาตรการและแนวทางการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขการล้อ กลั่นแกล้งรังแก ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่นที่ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยทั้ง 3 ป ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม
ณ หอประชุมเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/gPehn4LpA6tJ9orNA


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณภาพจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี