การประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.
นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยให้ดำเนินไปตามแนวทางที่คุรุสภากำหนด และร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ggxrPMP3pY1e13an6


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากสพป.พบ.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี