การประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสุรัญชนา เก่งการค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี