การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีครั้งที่ 3/2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเพชรบุรี (อนุกรรมการและเลขานุการ) และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี