การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. Coaching Team

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผอ.สพป.พบ. เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.พบ. เขต 1 รวมทั้ง ผอ.กลุ่มงานในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการให้คำปรึกษา แนะนำ ในครั้งนี้ด้วย
โดยมี ดร.กันยมาส ชูจีน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานกรรมการ นายจักรพงษ์ ทองเพชร์ อดีต ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 กรรมการ และ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนาสพป.เพชรบุรี เขต 1

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

อัลบัมภาพ https://photos.app.goo.gl/NNYBXg2FkdDVE2qa6