การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 จัดโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้แก่ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือได้มีศักยภาพ และความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมฟอร์จูน โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

จัดทำโดย : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์