การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ ๓

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ โดยมี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการฝึกอบรมในรุ่นที่ ๓ นายเดชา ปาณะศรี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก และวิทยากร ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี