การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva และเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites พร้อมด้วยนางสาวณัฐฐินันท์ พราพมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี , และ บุคลากรสพม.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม วันที่ 22 มีนาคม 2565…

รูปภาพเพิ่มเติม วันที่ 23 มีนาคม 2565…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี