การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เวทีระดับนานาชาติ รอบที่ 2 ระดับประเทศ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฺฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ.สพม.เพชรบุรี
นายดำรงค์ รอดสิน รองผอ.สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นางกชพร มั่งประเสริฐ รองผอ.สพม.ราชบุรี
นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ของศูนย์สอบที่ 26 ศูนย์สอบสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
…โดยมีนักเรียนจากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 65 คน
ที่ผ่านการสอบในรอบที่ 1 ได้ระดับที่เข้าสอบในครั้งนี้ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบในครั้งนี้
ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี