การอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานปิดการอบรมดังกล่าวอีกด้วย
…โดยมี นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประธานค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ พร้อมด้วย คณะรองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะวิทยากร และคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนักเรียนในค่ายที่ 1 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 17 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมไหมทอง ธารารีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/rz9jW5rt2AmDgygQ7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี