การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี “จตุรมิตร” ครั้งที่ 37

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี จตุรมิตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) โดยมีโรงเรียนคงคารามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนคงคาราม

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนคงคาราม