กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564
พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มสำหรับ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
รวมทั้งมีการบรรยายเรื่องงานวินัยและนิติการ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี ส.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ คุ้มครอง
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และมีกิจกรรมเสวนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง นำทีมโดย นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 จำนวน 70 ราย และชุดที่ 2 จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 75 ราย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีคลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่1 คลิกที่นี่2

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี