กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันสาวนะ

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โครงการตักบาตรวันธรรมสวนะ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในครั้งนี้
ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว
ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี