กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการในสังกัดสพม.เพชรบุรี
…โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี