กิจกรรมโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม Green School Green Community

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม Green School Green Community โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
…โดยภายในงานมีกิจกรรมการชมนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับ
การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแสดงโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการแสดงผลงาน
ด้านจิตอาสาของนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนป่าของโรงเรียน
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี