กิจกรรม Asat Open House ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Asat Open House ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคณะวิชาและหลักสูตรของคณะ ให้แก่นักเรียนที่อยู่โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี ตามเกณฑ์การกำหนดโควตาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับ TCAS ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 และ 2
ณ ตึกปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Etkpfh8JBAWPffQN6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี