คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “สมาคมชาวเพชรบุรี”

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมชาวเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรีที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี สนใจและตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมชาวเพชรบุรี จำนวน 25 คน โดยนักเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี ได้รับคัดเลือก จำนวน 13 คน
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณภาพจากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี