คัดเลือกสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ” The Best Safety Practice “

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ ( The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี