งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ” ในธีม “ศิลปะวิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำสมัย ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสมิติใหม่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Hybrid Event สามารถรับชมในแบบ On Ground และระบบ On Line ซึ่งทาง อพวช. จะสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วนตามอัตราที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดแจ้งนักเรียนที่มีความสนเข้าร่วมชมนิทรรศการเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดทางการศึกษาสืบไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี