งานเปิดบ้านวิชาการ ” ปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน ” ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
…ภายหลังจากพิธีเปิด ประธานและคณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของนักเรียนตามกลุ่มสาระต่าง ๆ และเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในการจัดงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/PkkNHdeXDg1cZnFJ9


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์
และขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี