จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางประวีณ์นุช วงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจานวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางจานวิทยา นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเพชรบุรี
…ภายหลังจากทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบปะกับคณะครูโรงเรียนบางจานวิทยาอีกด้วย ณ โรงเรียนบางจานวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/N6GNeZgrDRHStQtL8


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี