ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ในรูปแบบ ONSITE ตามมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/drive/folders/1konGblrO0DVjcuWylb8N8wA6QFBRbv0g?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี