ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายอรุณ สรรพคุณ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ในการแข่งขัน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี