ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ฯ นำทีมโดย นายอุทัย คำสีหา ผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี ผอ.กลุ่มงานในสังกัด คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการระดับศูนย์สอบปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์สอบย่อยและตัวแทนศูนย์สอบ และคณะครู นักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ตามสนามสอบต่าง ๆ ทั้งนี้มี ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebookภาพ /ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ฯ ทุกคณะ