ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  พร้อมด้วย
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากลมพายุอย่างรุนแรง อาคารพลศึกษาและอัฒจันทร์สนามกีฬาได้รับความเสียหาย  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  ทั้งนี้  เพื่อนำไปเสนอของบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี