ติดตาม ช่วยเหลือ เยียวยา นักเรียนประสบอุบัติเหตุ (มอบเงินเยียวยา)

…สืบเนื่องจากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนคงคาราม ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับรถ 6 ล้อเก็บขยะของอบต.บ้านหม้อ จำนวน 2 ราย คือ นายฐิติกร นาคประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ)
และนางสาวเปรมกมล ถนอมศิลป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท แก่นางสาวเปรมกมล ถนอมศิลป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยสพม.เพชรบุรี นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผอ.รร.คงคาราม นางสาวสิริขวัญ สายประเสริฐ รองผอ.รร.คงคาราม ครูที่ปรึกษา และคณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี