ต้อนรับคณะผู้ตรวจตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและนายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะรับการตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน พร้อมเยี่ยมชมบูธผลงานของโรงเรียนคงคาราม ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคีธรรม โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ/ข่าว นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี