ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
…โดยคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรม to be number one ระดับประเทศเข้าตรวจเยี่ยมปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ to be number one ระดับประเทศ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด to be number one จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเลื่อนสถานะในปี 2565 เป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพ : นางสาวสุพิชชา แสนสวย / นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ขอขอบคุณภาพจากรร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี