ต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ ” ท่านไพศาล วุทฒิลานนท์ “

วันที่ 20 ตุลาคม 2565
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร และผอ.กลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี ให้การต้อนรับการตรวจราชการและมอบนโยบายของ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ.สพม.เพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.สพม.เพชรบุรี และคณะผอ.กลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี