ต้อนรับรองผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ นำโดย นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมด้วย สว.จังหวัดราชบุรี นายเฉลา พวงมาลัย ได้เดินทางมาส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1vh9Q_8eaj94RQ_VBPVOUAsxSAcPK62IQ?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี