ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ที่อยู่ : 300 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี  76000

ติดต่อ : โทร.  0 3240 1641   โทรสาร.  0 3240 0260

E-Mail  : spm10.office@gmail.com  , spm10@sesa10.go.th

fmovies

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี