ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรีระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1i0H5YyrHO9Ct01xDgWKgRFuqXLtTXcIa?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี