ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ฯ ปีการศึกษา 2567

QR code ของโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) รอบเขตพื้นที่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมอบตัวรอบเขตพื้นที่ของโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สแกน QR code กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย
>> มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
>> เตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมค่าใช้จ่ายให้พร้อม ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซด์โรงเรียน

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี