ประกาศผลการประกวดร้องเพลงและจัดทำมิวสิควีดีโอ”เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกิจกรรมประกวดร้องเพลง และประกวดมิวสิควิดีโอ เพื่อเป็นการให้ครูและนักเรียนแสดงศักยภาพในด้านการร้องเพลง และจัดทำมิวสิควิดีโอ ในหัวข้อ “เพลงครูไทยยิ้มได้เมือภัยมา” โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม บัดนี้การประกวดเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศผลการประกวดให้ทราบ รายละเอียดตาม QR CODE ด้านล่างหนังสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี