ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี