ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2566 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี