ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Inforgraphic การจัดงานพิธีการ และการสร้างอาชีพในการทำอาหาร

ภาพ/ข่าว นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี