ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิชาการ

>>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<<

🎯🎯การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๗
คณิตศาสตร์วิชาการระดับประเท
🎯🎯 การแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑
วิทยาศาสตร์วิชาการระดับประเทศ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
>>รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ<<-📌📌


จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี