ประชาสัมพันธ์โครงการ \”๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม\”

ด้วยกรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) และศูนย์ยุวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ร่วมจัดทำโครงการ ” ๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้ที่สนใจสามารถดูจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี