ประชาสัมพันธ์โครงการ LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี ๒ โดย Learn Corporation สนับสนุนคอร์สเรียนฟรีและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือกลุ่มสายอาชีพที่มีความตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี