ประชาสัมพันธ์ “ทุนการศึกษา” ที่น่าสนใจ

  1. ทุนการศึกษาของรัฐกาตาร์

2. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทอบรมฝึกวิชาชีพครู

3. ทุนโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี