สพม.เพชรบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.รร.ในสังกัดบรรจุใหม่)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต โรงเรียนหนองจอกวิทยา และโรงเรียนดอนยางวิทยา ทั้งนี้ ได้ชี้แจงข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งการกำหนดรายละเอียดวิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามข้อตกลง และแจ้งรายละเอียดการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สพม.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/JYsy9Sz17NNPibAt8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี